Menu

Pl. de Quadrado 12, 07001 Palma, Mallorca
C. de Borràs 20, 08208 Sabadell, Barcelona
+34 971 728 906

estudi@vilabarceloarquitectes.com

Alfons Barceló < back to home

Em dedico professionalment a l’arquitectura per compte propi des de 1994 treballant individualment i en equip amb d’altres professionals autònoms.

He treballat especialment en el desenvolupament de projectes i obres d’edificis residencials tant de nova planta com en el camp de la rehabilitació.

L’activitat lliberal l’he combinada de forma intermitent treballant per l’administració pública, ens el ajuntaments de Palma i Bunyola, així com a l’oficina de visats del Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears.

El contacte amb l’administració m’ha obert nous camins professionals, arribant al desenvolupament i execució d’edificis públics de diversa entitat, especialment els dedicats a equipaments esportius.

Pel que fa als concursos convocats d’edificació i d’urbanisme, la participació en ells ha complementat i enriquit la tasca professional realitzada fins aleshores.

preloader