Menu

Pl. de Quadrado 12, 07001 Palma, Mallorca
C. de Borràs 20, 08208 Sabadell, Barcelona
+34 971 728 906

estudi@vilabarceloarquitectes.com

CASA TALLER A SABADELL

SITUACIÓ:

Sabadell, Barcelona

AUTOR/S:

Àgata Vila

SUP. CONSTRUÏDA:

282 m2

Projecte bàsic, executiu, direcció d’obra (2003-05)

CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR I TALLER DE RESTAURACIÓ
La Maria volia viure a dalt, en una casa càlida, que hi entrés el sol a l’hivern, però que fos lluminosa també a l’estiu, d’un sol nivell i de sostres alts. La parcel·la entre mitgeres, estreta i llarga, permetia tres nivells i calia situar-hi també el taller de restauració d’obres d’art que demanava llum de nord.

A dalt vam organitzar tots els serveis, lavabos i cuina, compartimentats i ordenats en fila per deixar la resta d’espai diàfan. La coberta corba d’una sola aigua permet la doble alçada i la sortida a una petita terrassa orientada a sud-oest.

A la planta baixa el taller s’obre a un petit pati posterior a través d’una vidriera de tot l’ample de la façana nord est.

Fotos: Xavier Vila

preloader