Menu

Pl. de Quadrado 12, 07001 Palma, Mallorca
C. de Borràs 20, 08208 Sabadell, Barcelona
+34 971 728 906

estudi@vilabarceloarquitectes.com

POLIESTPORTIU MUNICIPAL DE BUNYOLA

CLIIENT:

AJUNTAMENT DE BUNYOLA

SITUACIÓ:

C. de Caubet s.n. Bunyola

AUTOR/S:

Alfons Barceló

SUP. CONSTRUÏDA:

3.322,16 m2

PRESSUPOST (PEM):

2.199.968,98 €

Projecte bàsic, executiu i direcció d’obra (2002-2008)

Construcció d’un nou edifici per al municipi que consta de pista esportiva, vestidors, sales polivalents i zona administrativa.

preloader