Menu

Pl. de Quadrado 12, 07001 Palma, Mallorca
C. de Borràs 20, 08208 Sabadell, Barcelona
+34 971 728 906

estudi@vilabarceloarquitectes.com

EDIFICI PER OFICINES, SABADELL

CLIENT:

RIBATALLADA S.A. unipersonal

SITUACIÓ:

pg. Manresa n. 19-21, Sabadell

AUTOR/S:

Àgata Vila i Marta Llonch

SUP. CONSTRUÏDA:

2.706 m2

PRESSUPOST (PEM):

543.502,87 €

1 er PREMI CONCURS D’IDEES (2002)
Projecte bàsic, executiu i direcció d’obra (2003-2004)

REFORMA INTEGRAL D’UN EDIFICI ENTRE MITGERES PER DESTINAR-LO A OFICINES DE LLOGUER.
L’edifici forma part d’un conjunt construït l’any 1965. La reforma de la façana elimina les finestres i ampits existents i els canvia per vidre i malla d’acer inoxidable mantenint la composició geomètrica del conjunt.

El pati de llums existent es converteix en l’espai de comunicació vertical entre plantes i connecta els dos distribuïdors a través de passeres de vidre. Aquest nucli central permet flexibilitzar la distribució de les oficines al seu voltant i agrupar-les des de quatre oficines per planta a una de sola.

Fotos: Olga Planas

preloader