Menu

Pl. de Quadrado 12, 07001 Palma, Mallorca
C. de Borràs 20, 08208 Sabadell, Barcelona
+34 971 728 906

estudi@vilabarceloarquitectes.com

EDIFICI ENTRE MITGERES

SITUACIÓ:

Campos, Mallorca

AUTOR/S:

Alfons Barceló

SUP. CONSTRUÏDA:

365 m2

PRESSUPOST (PEM):

322.543 €

Projecte bàsic, executiu i direcció d’obra (2006-2013)

CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI DE PLANTA BAIXA COMERCIAL I UN HABITATGE A LES PLANTES SUPERIORS.
Es tractava d’un edifici amb una presència urbana important ja que s’emplaça a una de les places principals de Campos. La composició ordenada dels forats de façana pretén sobretot una intervenció discreta que dialogui amb els edificis l’entorn.

preloader